“Twinn omarmen is op dit moment de enige juiste keuze richting landelijke gegevensuitwisseling”

Florian Visser, directeur Zorgring:

“Als ik een beetje mag dromen, heeft het Nederlandse zorgveld over vijf jaar een flinke stap gemaakt richting de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Voor deze stap is het nodig om samen te werken conform eenduidige afspraken.” Florian Visser, directeur van regionale samenwerkingsorganisatie Zorgring, voorziet hierin een grote rol voor Twiin. “Want binnen dit programma zijn discussies gevoerd die nu op andere plekken wéér gevoerd worden. Daar moeten we vanaf om verder te komen.” Dat is een van de redenen dat Zorgring nu GtK-dienstverlener is van Twiin.

In de regio Noord-Holland Noord leeft de functionele wens van zorgaanbieders om met elkaar digitaal gegevens uit te wisselen. Zorgring helpt bij het realiseren van de gewenste netwerkzorg. “Twiin is voor ons een stip aan de horizon, een leidraad. Want als we dan tóch willen uitwisselen, kun je beter direct afspraken maken op landelijk niveau”, vindt Florian. “Als iedereen dit doet, realiseren we samen landelijke uitwisseling van medische gegevens.”

Zorgaanbieders beslissen
Twiin is wat Florian betreft op dit moment het enige afsprakenstelsel dat kan zorgen voor landelijke uitwisseling, ongeacht applicaties en zorgproces. “Maar geen enkele organisatie pakt, of heeft nu het mandaat in Nederland. Ik kan Twiin als worst voorhouden en zeggen: hiermee ga je je zorgproces verbeteren doordat je landelijk kunt uitwisselen. De individuele zorgaanbieders beslissen uiteindelijk of ze aansluiten. Daar moeten ze wel een handje bij geholpen worden.”

Vertrouwen en implementeren
Binnen Zorgring is dat gelukt. “Het was geen lastige keuze om als GtK-dienstverlener te tekenen. In een eerder stadium hebben we Twiin gekozen als uitgangspunt binnen onze regionale architectuur, omdat we landelijke afspraken boven regionale of lokale afspraken zetten. De rol van GtK-dienstverlener is een logische volgende stap. Want we zijn als regio te klein om een eigen afsprakenstelsel te maken. Ik ben blij dat Twiin dit probleem voor ons oplost. Als iedereen Twiin omarmt, vertrouwt op de keuzes en gaat implementeren, dan realiseren we landelijke uitwisseling van medische gegevens.”

Behoefte aan centrale sturing
Het durven loslaten van een stukje autonomie noemt Florian in veel gevallen de grootste uitdaging voor zorgaanbieders. “Het lijkt weleens een technische discussie, maar zorgaanbieders maken met Twiin vooral een strategische keuze. Daarbij accepteren dat er iets vertrouwds is, dat we dus niet zelf hoeven te ontwikkelen, is in sommige gevallen nog lastig. Daar moeten we aan werken. Het zou helpen als er meer centrale sturing komt op keuzes rondom uitwisseling van medische gegevens in Nederland.”

De juiste mensen aan tafel
“VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) spelen een rol hierin”, duidt Florian. “Maar ook koepels hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zo zou het bijvoorbeeld helpen als er op centraal niveau een stip op de horizon wordt gezet (visie) en voor de korte termijn concrete keuzes gemaakt worden. Twiin is zo’n concrete keuze. Voor Twiin is het belangrijk om de acceptatie en governance heel goed te regelen, zodat de discussie op de juiste plek wordt gevoerd. Maar ook dat de juiste mensen aan tafel zitten om besluiten te kunnen nemen.”

Groeipaden: haalbare tussenstappen
Implementatie is volgens Florian de sleutel naar succesvol gegevens uitwisselen binnen en buiten de regio. “Als GtK-dienstverlener gaat Zorgring het gedachtegoed van Twiin zo breed mogelijk uitdragen én implementeren. Want met uitdragen alleen komen we er niet. Het Twiin Afsprakenstelsel is zo goed als af. Natuurlijk zijn er morgen weer inzichten die aanpassingen vergen. En we weten ook dat al die individuele applicaties niet voldoen aan hoe we het wíllen hebben. We moeten uitzoeken hoe we daar gaan komen. Daarom zijn wij heel blij met de groeipaden binnen Twiin. Concrete, haalbare tussenstappen om aansluiting op Twiin te realiseren. Voor ons is beelduitwisseling belangrijk. En daarnaast zijn we met geboortezorg bezig. Dat is geen zorgtoepassing binnen Twiin, maar we kunnen wel een toepassing maken in lijn met Twiin. Bij opschalen voorkom je dan veel problemen.”

Ontwikkeld door een breed veld
Florian hoopt wel dat leveranciers zich ook meer gaan bewegen naar Twiin. “At the end of the day is het voor hen net zo’n groot voordeel om te weten waar ze aan toe zijn. Dat geldt ook voor zorgaanbieders. Door de Twiin samenwerkingsovereenkomst te tekenen, is er eenduidigheid en betrokkenheid van alle partijen. Daar kun je als bestuurder en jurist op vertrouwen. Ook het afsprakenstelsel is ontwikkeld door een breed veld en uitgebreid gereviewd. Dat scheelt heel veel mensen heel veel tijd. Tijd die je kunt besteden om de zorg verder te verbeteren.”

Wat is een GtK-dienstverlener?
Een GtK-dienstverlener ondersteunt zorgaanbieders stap voor stap bij de implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel. Een voorbeeld is bestaande samenwerkingsovereenkomsten met zorgaanbieders en dienstverleningsovereenkomsten met leveranciers in lijn brengen met het Twiin Afsprakenstelsel.

Informatie of vragen: projecten@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?