Vandaag, op 26 maart 2024, kreeg Zorgring de bevestiging dat zij wederom voor twee jaar een verlenging van de GZN-acceptatie krijgt!

Afgelopen woensdag werd Zorgring weer getoetst door middel van een audit op het gebied van het Goedbeheerd Zorgnetwerk (GZN). Deze audit vindt elke twee jaar plaats. Tijdens deze audit werd gekeken of we aan het actuele Programma van Eisen voldeden.

De basis van certificering
Concreet zijn er steeds drie onderdelen die de basis vormen voor de certificering:

  1. Het succesvol doorlopen van de acceptatie-audit bij VZVZ
  2. Een technische aansluiting hebben gerealiseerd op de twee datacentra waar het LSP draait
  3. Het hebben van een deelnameovereenkomst met VZVZ


Naast deze eisen worden er aanvullende voorwaarden gesteld aan verplichte technische voorzieningen en operationele afspraken voor beheer. Bij Zorgring zijn alle inspanningen er steeds op gericht om de Zorgsector zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn daarbij essentieel. 

Cruciaal
Het is van het grootste belang aan de strengst mogelijke standaarden te blijven voldoen en de benodigde certificeringen te blijven behalen. Voor ons als aanbieder, maar net zo goed voor de zorgprofessionals. Deze certificering is cruciaal voor zorgaanbieders; je kunt pas aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) als aan het programma van eisen voor GZN’en is voldaan.

 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?