Mark Wagenaar, ICT architect bij zowel de Noordwest Ziekenhuisgroep als bij Zorgring, vertelt over het belang van het Twiin afsprakenstelsel en in welke mate het afsprakenstelsel bijdraagt aan onze gezamenlijke doelstelling: databeschikbaarheid.

Wat is Twiin?
Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set van afspraken, procedures en regels op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Daarnaast beschrijft het stelsel hoe verschillende deelnemende zorgaanbieders met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden daarbij komen kijken. Twiin heeft een landelijk afsprakenstelsel met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling ontwikkelt en recent een tweede versie gepubliceerd. Hierin wordt helder hoe de uitwisseling van medische gegevens technisch mogelijk is. Twiin maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren. Het programma Twiin stelt gemeenschappelijke voorzieningen vast die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens. Denk aan identificatie en authenticatie, beveiliging of toestemmingen. Toestemmingenvoorziening MITZ is hier een concreet voorbeeld van.

Twiin is de route naar databeschikbaarheid in onze regio
“Binnen onze regioarchitectuur is Twiin een belangrijke route naar databeschikbaarheid”, vertelt Mark. “Vanuit de overheid wordt dit ook ondersteunt. Databeschikbaarheid staat en valt bij het vertrouwensmodel dat we met elkaar afspreken. De patiënt moet er vertrouwen in hebben dat de personen waar hij/zij een behandelrelatie mee heeft ook toegang heeft tot benodigde gegevens (identificatie en autorisatie). Voor toegang tot de benodigde gegevens is ook toestemming van een patient nodig. Voor deze doeleinde wordt gebruik gemaakt van Mitz. Mitz is de dienst die het mogelijk moet maken voor mensen hun toestemmingen op één plek vast te leggen en te beheren en dus een van de generieke voorzieningen van het Twiin afsprakenstelsel.  Mitz heeft, naast toestemming, ook allerlei borgingsmechanismen (bijvoorbeeld volgjezorg – een methode om te checken wie wat op welk moment heeft geraadpleegd). Voordelen van Mitz zijn onder andere dat jij als burger via mijn Mitz zelf het beheer over jouw toestemmingen kan uitvoeren, dat je door het beter beschikbaar maken van jouw gegevens als patiënt niet talloze keren hoeft te herhalen waar het om gaat, je kan zelf inzien wie jouw gegevens heeft geraadpleegd.

Dat klinkt goed! Maar….
Twiin is een afsprakenstelsel- onderdeel hiervan zijn generieke functie. Mitz is een generieke functie, ZORG_AB bijvoorbeeld ook. Laten we deze generieke functies (die de patiënt en  het zorgproces alleen maar helpen) omarmen! Maar…, dit heeft ook effect op de leveranciers van bestaande software (waar zorgverleners nu al gebruik van maken). Zij moeten werken met de standaarden die Twiin in het afsprakenstelsel heeft opgenomen. En dit kan effect op de bestaande software omgeving hebben. Daardoor staan sommige leveranciers niet bepaald te springen. Het is dus belangrijk dat we als regio de leveranciers duidelijk maken dat we maar 1 route zien naar databeschikbaarheid en dat is Twiin. Alleen op die manier kunnen we het met zijn allen realiseren. Als regio zijnde vinden we dit heel erg belangrijk en daarom hopen we dat de regiopartners hierin meegaan en, uiteindelijk, de leveranciers daarin meenemen.

De neuzen dezelfde kant op
Als regio omarmen we het Twiin afsprakenstelsel. Het is een mooie doelstelling  om in 2024 Mitz in te voeren. We willen samenwerken in de regio dus het is belangrijk dat we Ja zeggen tegen het Twiin afsprakenstelsel en dus Ja tegen Mitz. Daarnaast is het belangrijk dat we de initiatieven die in onze regio al lopen of nog georganiseerd worden, (bijvoorbeeld BabyConnect) toetsen aan de regioarchitectuur (die gebaseerd is op Twiin).

Ook Het Regioplatform zou een krachtige partner kunnen zijn in het mee krijgen van de regio in het omarmen van het Twiin afsprakenstelsel. We informeren het Regioplatform in het kader van onze regioarchitectuur zodat zij mee kunnen denken en een partner kunnen zijn in het realiseren van ons doel: de regio Twiin laten omarmen. Daarnaast organiseren we kennissessies, schuiven we aan bij verschillende tafels in de regio en blijven we de regio informeren over de voordelen van het Twiin afsprakenstelsel.

Begin ergens, in elk geval de goede kant op.
Samen met de regionale Architecten , vertegenwoordigd in onze architectuurboard, CIO’s en bestuurders maken we kleine stapjes vooruit, uiteindelijk komen wij er wel met zijn allen. We kunnen de zorginstellingen in onze regio ook niet over één kam scheren: vooral de wat kleinere instellingen hebben het nog anders geregeld omdat de nut en noodzaak er eerder nog niet was. Voor dat moment was dat passend, maar nu willen we naar uniformiteit en functionaliteit gebaseerd op onze Regio architectuur.

De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft bijvoorbeeld de VVT instellingen in de regio aangeschreven dat zij stoppen met de papieren overdracht en daarmee alleen digitale communicatie tot norm maakt. Dit is al een flinke stap in de goede richting!

Meer weten?
Wil je meer weten over het Twiin afsprakenstelsel, Mitz of de rol van Zorgring? Neem dan contact met ons op via  projecten@zorgring.nl. Hou deze nieuwsbrief in de gaten voor alle ontwikkelingen rond de regioarchitectuur en het Twiin afsprakenstelsel.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?