Inzicht Vervolg eOverdracht

Programma's & projecten

Inzicht Vervolg eOverdracht

Het doel van de eOverdracht is dat alle zorgprofessionals cliëntgegevens op dezelfde manier gestructureerd digitaal vastleggen én kunnen overdragen. Dat betekent dat wanneer een cliënt wordt overgeplaatst van de ene naar de andere zorgorganisatie, gegevens niet meer gefaxt, gemaild en overgetypt hoeven te worden, maar dat deze digitaal worden verstuurd en direct op de juiste manier in het cliëntdossier van de andere zorgorganisatie terecht komen.

De eOverdracht is sinds 2019 in ontwikkeling via het landelijke programma VIPP InZicht. Binnen dat programma hebben Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis deelgenomen aan een proeftuin om eOverdrachten te kunnen versturen aan organisaties in de langdurige zorg. Daarnaast zijn op dit moment acht zorgorganisaties in de regio met elkaar aan de slag om het versturen en ontvangen van de digitale overdrachten van cure naar care, van care naar cure en van care naar care te realiseren. Deze acht zorgorganisaties zijn Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander Ziekenhuis, Omring, Vrijwaard, De Zorgcirkel, Magentazorg, Evean en WZG Samen. Het subsidieprogramma InZicht loopt op 30 juni af maar de activiteiten in en voor de regio niet.

Zorgring heeft een rol in het helpen uitrollen van de gemaakte afspraken en werkwijze in regio NHN. Vanuit het subsidieprogramma Inzicht zijn niet alle zorgorganisaties in regio NHN betrokken. Voor eenduidige, efficiënte gegevensoverdracht is het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgorganisaties meedoen en gaan werken volgens de gemaakte werkafspraken. Vanuit het project Inzicht Vervolg: e-Overdracht werken wij mee aan het begeleiden en stimuleren van de implementatie van die eerder gemaakte werkafspraken. Daarnaast zijn we beschikbaar om zorgorganisaties die nog niet in staat zijn om eOverdrachten te ontvangen of te verzenden hiermee op weg te helpen. Wij noemen dit ‘verdichten in de regio’.

Daarnaast werkt Zorgring vanuit de Regioarchitectuur, samen met architecten uit onze regio, aan het beheren van de regionaal gemaakte werkafspraken en procedures en aan het formaliseren van deze afspraken en procedures in de door Zorgring opgestelde regionale architectuur. Zie hiervoor onze webpagina Regioarchitectuur 

We werken samen met een aantal zorgorganisaties in de Kop van Noord-Holland om dit knelpunt verder te duiden.

Zorgring helpt de regio bij het vervolg op Inzicht door te onderzoeken of de regio stappen kan maken met de landelijke gegevensset Minimale E Overdracht, (MeO).

Vanuit Zorgring is Marlies Peters betrokken als projectleider. Heb je vragen of opmerkingen over dit project, mail dan naar projecten@zorgring.nl.

Dit project wordt gefinancierd door ZW Plus

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?