Faexit

Programma's & projecten

Faexit

De fax definitief de regio uit! Uit een inventarisatie is gebleken dat we in de zorg nog veelvuldig de fax gebruiken. Met als grootgebruikers de ziekenhuizen, apotheken en huisartsen. In Nederland steven we naar gestructureerde en veilige gegevensuitwisseling. In dit kader past de fax niet meer. Het gebruik van de fax is ongestructureerd en brengt risico’s met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging. 2023 staat op het gebied van de fax voor verandering, faxen is niet meer van deze tijd en zal vervangen moeten worden voor veilige en digitale alternatieven.

Projectdoel
Veilige en efficiëntere gegevensuitwisseling in onze regio door het reduceren van het faxgebruik met 90%, bij minimaal de grootgebruikers, huisartsen, ziekenhuizen en apothekers. Daarnaast worden ook de VVT-instellingen, labs en GGZ-instellingen in de regio meegenomen om faxloos te krijgen. De fax wordt vervangen door een vorm van gestructureerde gegevensuitwisseling (bijvoorbeeld Veilige Mail of EDI berichten) en dit zorgt ervoor dat medische gegevens gemakkelijker en met een kleinere kans op fouten aan andere zorgverleners beschikbaar kunnen worden gesteld. Daarnaast helpt het om te voldoen aan de geldende veiligheids- en privacywetgeving.

Resultaten in de regio
De grootgebruikers, ziekenhuizen, huisartsen en apotheken binnen onze regio hebben zich aangehaakt bij het project Faexit en hebben actief meegedacht over hoe zij het uitfaseren van de fax in hun organisatie kunnen realiseren. Door de handen in een te steken en van elkaar te leren hebben we in 2023 al mooie stappen gezet.

Ziekenhuizen zijn faxloos!
Huisartsen en apotheken zijn bijna faxloos. De regio Noord-Holland-Noord is opgedeeld in 4 regio’s; 1 regio is (wat de huisartsen betreft) al faxloos. De overige 3 regio’s zijn, met gemiddeld 88%, zonder fax. De apotheken zijn in 3 regio’s faxloos en de laatste regio is er bijna. Het doel voor 2024 is om aan het eind van het eerste kwartaal alle 4 regio’s van de regio Noord-Holland Noord volledig zonder fax te laten werken.

Voor de GGZ-instellingen en de VVT-instellingen geldt dat ze faxloos zijn en hun faxgebruik gereduceerd hebben met 90%. De labs in de regio werken ook bijna zonder fax, alleen Starlet heeft nog een fax-server draaien vanwege de urgente en zeer urgente lab-uitslagen, maar ook daarvoor zijn alternatieven beschikbaar. Starlet wil aan het einde van het tweede kwartaal faxloos te zijn.

Contact
In 2024 wordt het project Faexit beperkt doorgezet om de laatste instellingen in het eerste kwartaal van 2024 ook zonder fax te laten werken en de doelstelling van 90% faxloos te behalen. Heeft jouw instelling de fax nog niet de deur uitgezet? Neem dan voor meer informatie contact op met projectleider Sabrine Rector via projecten@zorgring.nl

 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?