Sleutels die kwijtraken. Sleutelkluisjes die cliënten een onveilig gevoel bezorgen. Zorgmedewerkers die kostbare tijd verliezen met het ophalen en wegbrengen van sleutels. Of over straat moeten met enorme sleutelbossen. Iedereen in de (thuis)zorg kent het sleutelprobleem. Een probleem dat niet alleen veel geld kost, maar ook ten koste van de zorg aan cliënten gaat. In de regio NH-Noord bestaat behoefte aan meer éénduidigheid op het gebied van (digitale) toegang tot de woning. Deze behoefte blijkt ook uit andere regionale initiatieven zoals (de organisatie van) “nachtzorg”. Digitale toegang betekent bijvoorbeeld gebruik maken van een smartphone of gezichtsherkenning. Toegang betreft niet alleen de voordeur van de bewoner, maar ook de centrale ingang van woonzorg-complexen. De huidige “sleutelkastjes” zijn inbraakgevoelig en voor de zorg moeilijk te beheren. De uitdaging is keuzevrijheid voor de bewoners (“het is mijn voordeur / mijn woning”) te combineren met een uniforme, efficiënte en flexibele werkwijze in de zorg. Voor bewoners die zelf geen gebruik willen maken van digitale toegang (of een voordeur hebben die zich daartoe niet leent), moet de oplossing ook in een klassieke sleutel voorzien.

Aandachtspunt is dat in de markt beschikbare digitale oplossingen (het slot en de digitale omgeving) niet met elkaar communiceren. De beoogde éénduidigheid kan worden gerealiseerd door in alle gevallen van dezelfde oplossing/leverancier gebruik te maken, maar dan missen we de meerwaarde van marktwerking. Een andere manier om dezelfde oplossing voor alle zorgprofessionals te bereiken is het organiseren van samenwerking en het inregelen van werkafspraken. Naast het beheren van de toegangsgegevens is ook het operationeel beheer van de sloten zelf een belangrijk aandachtspunt. Het operationeel beheer zou kunnen worden belegd bij een specifieke dienstverlener in nauwe samenwerking met de woningbouwcorporatie of andere beheerders van gebouwen.

In ZWplus-verband heeft Zorgring het initiatief genomen om ervaringen binnen en buiten onze regio in kaart te brengen en te toetsen met experts. Sommige van deze experts zijn werkzaam bij de zorgaanbieders en beheerders van gebouwen in onze regio. Het doel is om gezamenlijk met vertegenwoordigers van de zorgaanbieders een concept voor digitale toegang tot de woning uit te werken (inclusief kosten en financiering) en een plan van aanpak op te stellen. Na besluitvorming (2de helft 2023) kan het plan worden uitgevoerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Harry Wildeboer (M 06 24 44 06 32 of e-mail projecten@zorgring.nl).

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?