Op 26 juni organiseerden Zorgring, de CumuluZ coalitie en Regioplatform een bijeenkomst voor onze regionale partners vanuit de ziekenhuizen, VVT en huisartsenkoepels, leveranciers, landelijke stakeholders zoals Actiz en IKNL, en de regio’s Zuid-Limburg, Twente en De Achterhoek. Het doel was om te onderzoeken hoe we dataontsluiting in de regio kunnen realiseren. De gekozen use case voor dit traject is Advance Care Planning (ACP), een onderwerp dat landelijk veel aandacht krijgt en waar verschillende regio’s aan werken. Het streven is om (o.l.v. IKNL) één format en eenheid van taal te ontwikkelen, en tegelijkertijd deze data toegankelijk en beschikbaar te maken in het zorgnetwerk van een patiënt. 

De dag bestond uit twee workshops. In de ochtend werd er gediscussieerd over “ACP 2.0”, waarbij werd gekeken naar een duurzame, lange termijn oplossing voor databeschikbaarheid, volgens de in de regio’s geformuleerde architecturele uitgangspunten. In de middag verkenden we concrete stappen om ACP data, of een deel daarvan, al eerder beschikbaar en inzichtelijk te maken in een zorgnetwerk, onder de titel “ACP 1.0”. 

Onder leiding van dagvoorzitter Florian Visser vonden er soms pittige discussies plaats. Toch spraken meerdere partijen hun intentie uit om deze reis gezamenlijk aan te gaan. Een belangrijke boodschap van de leveranciers was dat samenwerking met andere regio’s essentieel is om te voorkomen dat verschillende organisaties en regio’s hun eigen weg kiezen met deze use case en daarmee leveranciers benaderen. Het vervolg op deze dag is een bijeenkomst met landelijke ACP projectleiders om op één lijn te komen over hoe we deze use case verder kunnen brengen. Tevens wordt er gewerkt aan een overkoepelende programmastructuur, in samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Limburg, Twente en De Achterhoek en alle belangrijke stakeholders. Het doel is om een plan te ontwikkelen om de komende drie jaar stappen te zetten om ACP data te uniformeren en laagdrempelig beschikbaar te stellen in het zorgnetwerk van patiënten. 

We kijken terug op een geslaagde dag.  

 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?