Zorgring betrekt zijn deelnemers bij het bepalen van koers en ontwikkelingen. Op woensdag 19 juni jl. heeft de eerste vergadering van Deelnemers van dit jaar plaatsgevonden. Deze keer hadden wij ervoor gekozen om, naast de bestuurders van de deelnemende instellingen, ook de CIO’s en architecten uit te nodigen. Dit is een goede keuze geweest: we kunnen namelijk terugkijken op een interessante, leerzame en bovenal leuke middag rondom het thema databeschikbaarheid.   

Allereerst hebben we een presentatie gekregen van Hylke Kingma (KPMG), hij heeft ons meegenomen in de wereld van platformen. Vooral de vraag die erachter ligt; hoe gaan we dit organiseren met elkaar is flink aan bod gekomen. Zijn presentatie kun je hier downloaden. Daarna heeft Gaby Wildenbos (Nictiz) ons een inkijkje gegeven in de relevante ontwikkelingen waar we als regio rekening mee moeten houden met uiteindelijk als boodschap: ‘Think global, act local’. Haar presentatie kun je hier downloaden. 

Na deze presentaties zijn we het gesprek met elkaar aangegaan rondom een aantal uitgesproken stellingen. Deze stellingen behandelden thema’s als autonomie, mandaat, samenwerking en financiën. Vooral bij dit laatste thema was er sprake van flink verdeelde meningen: is geld daadwerkelijk een issue om databeschikbaarheid te realiseren? Het concluderen bij dit thema was dan ook lastiger dan bij de andere thema’s: hier was er sprake van een flinke eensgezindheid. Massaal is aangegeven dat er sprake is van een flinke motivatie om te werken en keuzes te maken op basis van regionale afspraken om zodoende databeschikbaarheid te realiseren, zelfs als dit ten koste gaat van eigen autonomie. Een mooie doorleving van 1 van onze architectuurprincipes: landelijk voor regionaal voor lokaal. Benieuwd naar de anderen? Hier kun je ze vinden. 

Ten aanzien van dit regionale aspect zijn er tijdens het panel ook kanttekeningen geplaatst: de schaal waarop we dit nu doen is maximaal, maar niet ideaal. Het samenwerken op landelijk niveau om duidelijke kaders en afspraken te maken ten aanzien van architectuur en met leveranciers is wenselijk. Hier ligt dan ook een taak van Zorgring om dit te blijven stimuleren op landelijk niveau. Een nog idealer perspectief is te werken conform (bij voorkeur) Europese afspraken om zodoende databeschikbaarheid ook op dit niveau te kunnen regelen. Het duidelijk, met elkaar, koersen op een architectuur en gezamenlijk zetten van kleine stapjes is dan ook de weg om te komen tot databeschikbaarheid zo is geconcludeerd. Dit alles met als doelstelling om zorgverleners te ontlasten en patiënten te ondersteunen. 

 Dan toch nog even terug naar de vraag waarom we dit doen als regio? Gezamenlijk zijn we ervan overtuigd dat databeschikbaarheid een strategisch dossier is wat kan bijdragen aan het efficiënter en doelmatiger organiseren van de zorg. Daarom werken wij als regio met elkaar doelmatig en gestructureerd aan het realiseren van databeschikbaarheid. Zoals we nu bijvoorbeeld aan het doen zijn met de Regiohub, zorgpad ACP (palliatieve zorg), HDSA (secundair gebruik), etc. We werken hierin actief samen met andere regio’s onder de vlag van RSO NL. 

Wil je graag een korte beschrijving van het strategisch kader van onze regiowens? Download deze hier en zorg vooral ook dat deze binnen je organisatie bekend wordt. Hoe hebben wij dit strategisch kader omgezet in planmatig met elkaar samenwerken? Download hier onze One Page Strategic Plan-Q2 dat leidend is voor onze werkzaamheden. 

Ben je benieuwd naar de voortgang van onze projecten? Ook deze hebben we hier voor je beschikbaar. Vergeet deze rapportage niet om intern te delen. 

 Kortom, we kijken terug op een mooie middag met ruime bevestiging van de ingeslagen koers als regio. Heb je vragen naar aanleiding van deze mail of anderszins, laat het ons weten.  

Ter besluit: de uitnodiging voor deze vergadering is gestuurd naar iedere genodigde van de Vergadering van Deelnemers. In het vervolg zullen weer enkel de bestuurders van de deelnemende zorginstellingen geïnformeerd worden. 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?