Minimale e overdracht

Programma's & projecten

Minimale e overdracht

Het project eTRS (Elektronisch Toedien Registratie Systeem) is een medicatiegerelateerd project voor ons samenwerkingsverband van thuiszorgorganisaties, GGZ NHN en apotheken / apotheekhoudende huisartsen in de regio Noord-Holland (“boven het Noordzeekanaal en buiten Amsterdam”). Er is een gezamenlijk eTRS applicatie gekozen en geïmplementeerd met CareXS (van leverancier TSC).

Het eerste doel van dit project is verbeteren van de digitale samenwerking en een beter medicatiebeheer gekozen voor thuiswonende cliënten. Door toedieningsregistratie wordt het daadwerkelijke medicatiegebruik digitaal inzichtelijk gemaakt en kan de apotheek dit monitoren. De komende periode staan optimalisatie van het gebruik van CareXS, verdichting van het netwerk van deelnemende zorgaanbieders en ontsluiting van meer functionaliteiten op de agenda.

Daarnaast benadert Zorgring nog niet deelnemende zorgaanbieders en nodigt hen van harte uit om ook regionaal samen te werken aan meer medicatieveiligheid en toe te treden tot het samenwerkingsverband. Samen krijgen we meer voor elkaar in onze regio en het gebruik van één en dezelfde eTRS-toepassing maakt de zorg voor alle betrokkenen weer iets overzichtelijker.

Het project staat onder leiding van Zorgring, projectleider Harry Wildeboer. Het is gestart in 2021 en loopt komende jaren door. Ieder jaar rond november beslist de gezamenlijke stuurgroep eTRS over de doelen voor komend jaar.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op via mail projecten@zorgring.nl 

 

Dit project wordt gefinancierd door ZW Plus

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?